احمدی نژاد:

منشور کوروش "حقیقت یگانه پرستی" است.

سخن گفتن از ایران، سخن گفتن از موجودیت انسان در زمین و

 سخن از فرهنگ، ارزش‌ها، اصالت‌های انسانی و الهی،

خداپرستی، عدالت، عشق و فداكاری است.

به گزارش فارس، محمود احمدی‌نژاد رئیس جمهور عصر امروز یكشنبه در آیین رونمایی از منشور كوروش كه در موزه ملی ایران برگزار شد، این مراسم را یك جلسه تاریخی دانست كه همه تاریخ، ملت‌ها، آزادگان، عدالتخواهان، موحدان جهان و انسان‌های بزرگ تاریخ را به هم پیوند می‌دهد.
وی منشور كوروش را منشور عشق و كوروش را شاه جهان توصیف كرد و افزود: عناصر تنیده شده در منشور كوروش همه دل‌ها، ‌اندیشه‌های پاك و ارزش‌های الهی و انسانی را به هم گره می‌زند.

رئیس جمهور منشور كوروش را یك معیار بسیار ارزشمند برای ارزیابی‌های تاریخی و عملكرد سیاستمداران و حاكمان تاریخ و تأكیدی بر آزادگی و آزادی دانست و در ادامه با قرائت بخش‌هایی از این منشور تأكید كرد: كوروش در این منشور می‌گوید هر كس كه مرا به پادشاهی خود قبول كند یا نكند و هر گاه كه مرا پادشاه خود بداند، من برای سلطنت بر آنان مبادرت به جنگ نخواهم كرد.
احمدی‌نژاد منشور كوروش را تأكیدی بر آزادی اندیشه و تفكر و آزادی انتخاب انسان‌ها خواند و ادامه داد:‌ در این منشور آمده است كه همگان در سرزمین من كه همه جهان است در انتخاب اندیشه و عقیده آزاد هستند.

وی منشور كوروش را منشور آزادی توصیف كرد و افزود:‌ وقتی كوروش سرزمینی را فتح می‌كند برای حقوق مردم، دارایی‌‌ها و موجودیت مردم و شخصیت مردمان سرزمین فتح شده كمال احترام را قائل است و هیچ فرقی بین آنان و حاكمان قرار نمی‌دهد.

رئیس جمهور این منشور را حقیقت یگانه پرستی عنوان كرد و ادامه داد: حركت كوروش برای فتح بابل در حقیقت برای دفاع از قوم یگانه پرست آن روز یعنی پیروان حضرت موسی (ع) بود؛ همانان كه امروز آنها را یهودی می‌نامند و كوروش برای نجات یگانه پرستانی كه در چنگال ظالمان بودند حركت كرد و بعد از فتح بابل، فرمان آزادی اندیشه و عقیده را صادر كرد؛ همان چیزی كه همه پیامبران و یگانه پرستان آن را فریاد می‌زدند.

احمدی‌نژاد با بیان اینكه انتخاب یگانه‌پرستی جز با میل و اشتیاق و داوطلبانه صورت نمی‌گیرد، منشور كوروش را منشور مبارزه با ستم و ظلم دانست و خاطرنشان كرد: كوروش در این منشور می‌گوید من تا روزی كه پادشاه ایران و بابل و كشورهای جهات اربعه یعنی همه جهان هستم نمی‌گذارم كسی به دیگری ظلم كند و اگر شخصی مظلوم واقع شد من حق وی را از مظلوم خواهم گرفت و به او خواهم داد و ستمگران را مجازات خواهم كرد و تا روزی كه پادشاه هستم نخواهم گذاشت كسی مال غیر منقول یا منقول دیگری را به زور یا به هر نحو دیگری بدون پرداخت بهای آن یا جلب رضایت صاحب مال تصرف كند.

وی منشور كوروش را منشور دفاع از مظلومین و ایستادگی در برابر ظالمان و لغو سلطه انسان بر انسان و به بیگاری كشیدن انسان و برده‌داری خواند و در ادامه به قرائت بخش‌هایی از منشور كوروش در این زمینه پرداخت.

رئیس جمهور این منشور را منشور احترام به كرامت انسان‌ها و حقوق پایه و اساسی انسان‌ها ذكر كرد و گفت: در این منشور، كوروش می‌گوید هر كس هر شغلی را كه میل دارد می‌تواند انتخاب كند و به هر نحوی كه مایل است می‌تواند به مصرف برساند مشروط بر اینكه به حقوق دیگران لطمه‌ای نزند و هر كس در هر نقطه‌ای از سرزمین من می‌تواند مسكن بگزیند و زندگی كند.

احمدی‌نژاد رونمایی از منشور كوروش را تأكید مجددی بر ارزش‌ها و اصولی كه بشر امروز به شدت به آن نیازمند است، دانست و با اشاره به تحولات روز صحنه جهانی خاطرنشان كرد: امروز بیش از همیشه تاریخ به یگانه پرستی و احترام به انسان‌ها و كرامت انسان‌ها و به رسمیت شناختن حقوق انسان‌ها و ملت‌ها، مقابله با ظلم و ستمگری و دفاع از مظلوم نیاز داریم و متأسفانه سازمان‌های حاكم بر جهان و مدیریت مسلط بر جهان قادر به تأمین آن نیست و جلسه امروز هشدار و بیدارباشی به همه حاكمان، مدیران و مدعیان است كه اگر می‌خواهند در آنان جاوید بمانند، راه این است.

وی جلسه امروز را تأكیدی بر عظمت و عزت ایران دانست و تأكید كرد: همه توجه دارند كه سخن از ایران سخن از یك جغرافیا و یك نژاد و یك قوم نیست بلكه سخن از موجودیت انسان در زمین و سخن از فرهنگ، ارزش‌ها، اصالت‌های انسانی و الهی، خداپرستی، عدالت، عشق و فداكاری است و ملت ایران در طول تاریخ پرچمدار ارزش‌های متعالی بودند.

به گفته رئیس جمهور، ملت ایران همواره یك ملت موحد و عدالتخواه بوده و در طول تاریخ به سایر ملت‌ها، فرهنگ‌ها و آداب و رسوم انسانی و الهی ملت‌ها احترام گذاشته و همواره مدافع مظلومان و یاور آنان و در نقطه مقابل ستمگران تاریخ بوده و و در غم و شادی ملت‌ها شریك بوده است و از این سرزمین همواره اندیشه انسانی الهی، عشق و عرفان و احساس همبستگی با ملت‌ها و عدالت منتشر شده است.

احمدی‌نژاد افزود: این جلسه و رونمایی از منشور كوروش تأكیدی است بر همه توانمندی‌های ملت ایران كه در طول تاریخ با سخاوتمندی در اختیار همه ملت‌ها قرار گرفته و ملت ایران همواره داشته های علمی، فرهنگی، انسانی هنری و مادی خود را با انصاف و از سر عشق و محبت با سایر ملت‌ها تقسیم كرده است و امروز در دنیا موزه‌ای نیست كه آثار برجسته‌ای از فرهنگ و هنر و اندیشه ناب ایرانی در آنجا جلوه‌گر و سرافراز نباشد.

رئیس جمهور خطاب به كسانی كه تصور می‌كنند با هیاهو و برخی اقدامات سخیف و پیش پا افتاده می‌توانند مانع شكوفایی ملت ایران شوند، تأكید كرد: ملت ایران كه همواره موحد و پرچمدار عدالت بوده و با اختیار و آگاهی و در كمال آزادی دین كامل و كامل دین را از سرچشمه اصلی آن یعنی پیامبر گرامی اسلام و خاندان مكرمش دریافت كرده و همواره موجودیت خود را برای شكوفایی و بالندگی ارزش‌های الهی نهفته در دین اسلام فدا كرده، امروز بیدار است و حركت عمومی ملت ایران برای بازیابی هویت اصیل الهی و انسانی و عدالتخواهی ادامه دارد و كاروان حركت ملت ایران به سمت باز آفرینی تمدنی نوین برای همه بشریت كه به یگانه پرستی و عدالت و حق استوار است به راه افتاده است و هیچ قدرتی در عالم قادر نیست در برابر حركت این كاروان مانعی ایجاد كند.

احمدی‌نژاد خاطرنشان كرد: خیال نكنند كه ملت ایران علف هرز روییده در سرزمین دیگران است كه با یك باد و یا یك حركت ریشه كن شود بلكه ملت ایران درخت تناوری است كه ریشه در اعماق زمین دارد و چند هزار ساله است و اندیشه او سر به آسمان می‌ساید و پیام آور صلح، دوستی، عشق و برادری برای همه ملت‌هاست.

وی خاطرنشان كرد: پیام این جلسه دعوت همگان به ارزش‌های الهی و میعاد و موعود مشترك همه انبیاء، صالحان و آزادگان جهان است و بشریت امروز بیش از گذشته و به شدت نیازمند بازگشت به خویشتن و برپایی عدالت و سعادت است؛‌ همانكه پیامبران پرچمدار آن بودند و در عصر ما آن موعود، به همراه حضرت عیسی خواهد آمد و این آرزوی تاریخی به اتفاق صالحان محقق خواهد كرد.

رئیس جمهور در پایان رونمایی از منشور كوروش را به همه حضار، ملت‌های جهان و عدالتخواهان تبریك گفت و از حمید بقایی، رئیس موزه بریتانیا و رئیس بخش خاورمیانه این موزه تشكر و ابراز امیدواری كرد كه این اقدام، آغاز یك همكاری گسترده و همه جانبه و مستمر در زمینه‌های گوناگون باشد.