پس از نزدیک به یک سال از فعالیت تارنگار سرزمین مادری ام ایران به آدرس ( www.anayurdunm-iran.blogfa.com ) می گذشت تصمیم بر تغییر آدرس و بهره گیری از تارنگار های میهن بلاگ گرفتم تا با تکیه بر امکانات بیشتر این سرویس دهنده فعالیت ها را ادامه دهم و به عنوان یک آذری میهن پرست دین خود را به گرانمایه میهنم ایران در حد توانم ادا کنم.

پاینده سرزمین مادری ام ایران

یاشاسین آنا یوردوم ایران