جداول آمار جمعیت شهر به شهر استان های کشور به ترتیب زیر برگرفته از سایت سازمان ملی آمار ایران به آدرس www.amar.com  بر اساس آخرین نتایج سرشماری نفوس و مسکن سال 1385 در ادامه مطلب.

1- شهرهای استان تهران

2- شهرهای استان خراسان رضوی

3- شهرهای استان اصفهان

 

1- استان تهران :

   شهر  جمعیت
 1  تهران  7,975,679
 2  کرج  1,732,275
 3  شهریار  1,047,364
 4  رباط کریم  614,586
 5  ورامین  542,832
 6  اسلامشهر  448,864
 7  ری  297,711
 پاکدشت  242,691
 9  ساوجبلاغ  215,991
 10  نظرآباد  128,725
 11  دماوند  98,053
 12  فیروزکوه  39,274
 13  شمیرانات  38,311

2- استان خراسان رضوی :

   شهر  جمعیت
 1  مشهد  2,868,350
 2  نیشابور  448,170
 3  سبزوار  440,133
 4  تربت حیدیریه  267,604
 5  تربت جام  244,455
 6  قوچان  186,022
 7  کاشمر  149,358
 8  تایباد  145,992
 9  چناران  110,966
 10  خواف  110,378
 11  گناباد  110,135
 12  سرخس  87,442
 13  فریمان  87,266
 14 درگز  75,925
 15 برداسکن  69,551
 16  رشتخوار  57,994
 17  مه ولات  47,663
 18  خلیل آباد  45,008
 19  کلات  40,667
   

3- استان اصفهان :

   شهر  جمعیت
 1  اصفهان  1,986,542
 2  کاشان  302,637
 3  خمینی شهر  287,265
 4  نجف آباد  282,430
 5  برخوار و میمه  279,778
 6  فلاورجان  232,644
 7  لنجان  226,756
 8  شهرضا  143,903
 9  مبارکه  134,938
10   آران و بیدگل  90,492
 11  گلپایگان  84,081
 12  فریدن  83,689
 13  سمیرم  73,045
 14  تیران و کرون  64,469
 15  نایین  55,755
 16  اردستان  44,709
 17  نطنز  44,551
 18  فریدون شهر  39,397
 19  سمیرم سفلی  35,184
 20  چادگان  34,476
 21  خوانسار  32,515