یونسکو : مولانا جلال الدین بلخی – رومی ،

 شاعر و فیلسوف پارسی زبان است

دو سال پیش ، مقارن با هشتصدمین سالگرد زادروز مولانا جلال الدین محمد بلخی بود. در آن سال و از آن زمان تا کنون پانترکیسم بر اساس تفکرات نژادپرستانه و شوونیستی خود و در راستای سیاست های تاریخ و مفاخر سازی های خود ، همواره تلاش کرده است تا این شاعر و فیلسوف نامدار جهانی را " ترک زبان " معرفی کند. در آن سال البته با تلاش های دولت ترکیه ، یونسکو سال 2007 را " سال مولانا " نام نهاد تا بر درجه رفیع و مقام این شاعر جهانی ارج نهد.

اما سازمان یونسکو که نهاد فرهنگی ، آموزشی و تربیتی وابسته به سازمان ملل متحد است همواره بر سیاست دوستی میان ملت ها و احترام متقابل به همه فرهنگ ها و زبان ها و ملل پای فشرده است و به همه میراث بشری و همه ارکان فرهنگی ملل مختلف به یک میزان احترام گذاشته و همه را ارزشمند و ارجمند دانسته است.

 بر اساس همین سیاست نیز بوده است که این سازمان با تحریف های احتمالی وقایع تاریخی ، زندگی نامه مفاخر بین المللی و بزرگداشت ها و نکوهیدن های بی اساس و ... مبارزه کرده و از جعل و فریب کاری در این گونه موارد به ویژه اگر با اهداف نژادپرستانه همراه باشد ، جلوگیری کرده و با قاطعیت برخورد نموده است و در اشاعه حقایق در جهان کوشیده است.

در آن سال نیز سازمان یونسکو که پی به این سیاست های نژادپرستانه و حرکات کور در تحریف زندگی مولانا برده بود ، با ارایه معرفی نامه کامل و جامع از مولانا برای مخاطبان خود در سرتاسر جهان ، که همواره این سازمان را معتبرترین نهاد فرهنگی در جهان می دانند ، بر جهل فروشی ها و فریب کاری های پانترکیسم خط بطلان کشید. سازمان یونسکو همواره مولانا را پارسی زبان و هر سه کشور افغانستان ، ایران و ترکیه را میراث داران این بزرگ مرد تاریخ ، معرفی نمود. حتی در یک مورد نیز دیده نشد که نام کشور ترکیه به تنهایی آورده شود و جشن ها و مراسم بزرگداشت مولانا در هر سه کشور همزمان اعلان شد. آنچه در ادامه می آید عین متون از پایگاه اینترنتی سازمان یونسکوست که در اینجا ذکر می گردد. 

 

Mawlana Jalal-ud-Din Balkhi-Rumi

The Persian-language poet and philosopher Mawlana Jalal-ud-Din Balkhi-Rumi (Mevlana Celaleddin Belhī Rūmī) was born in 1207 in Balkh, now Afghanistan. He lived most of his life in Konya, in today’s Turkey, where he died in 1273. Author of the renowned Mathnawi or “Rhyming Couplets”, he is considered to be one of the greatest Sufi masters, a peer of the well known Ibn Arabi and Shams-e Tabrizi. During his lifetime, Mawlana enjoyed especially good relations with people of diverse social, cultural and religious backgrounds. He addressed humanity as a whole: “I do not distinguish between the relative and the stranger.”

In collaboration with Afghanistan, the Islamic Republic of Iran and Turkey, UNESCO celebrated the 800th anniversary of Mawlana’s birth at its Paris headquarters. The Director-General, Koïchiro Matsuura, inaugurated a day-long programme of cultural events on 6 September 2007, highlighted by the launching of a commemorative medal. Struck by the Paris Mint, the medal’s obverse side bears a portrait of the poet. The reverse features the UNESCO logo.

Available in gold, silver and bronze.

Photo © UNESCO/D. Bijeljac

در ادامه مطلب اطلاعات دیگری درباره مولانا برگرفته از پایگاه اینترنتی سازمان یونسکو آورده شده است.

 

 

800th Anniversary of the Birth of Mawlana Jalal-ud-Din Balkhi-Rumi 

A day of commemoration is organized at UNESCO on 6 September 2007 to celebrate the 800th anniversary of the birth of Mawlana Jalal-ud-Din Balkhi-Rumi, one of the greatest poets, philosophers and scholars of the Islamic civilization.

The prominent Persian language poet, thinker and spiritual master, Mevlana Celaleddin Belhi-Rumi was born in 1207 in Balkh, presently Afghanistan. He lived almost all of his life in Konya, presently Turkey, and died there in 1273. He remains one of the greatest thinkers and scholars of Islamic civilization. The peoples of Afghanistan, the Islamic Republic of Iran and Turkey consider him to be their own poet. He addressed humanity as a whole: "I do not distinguish between the relative and the stranger."

This ceremonial event will be inaugurated by the Director-General of UNESCO, Mr. Koïchiro Matsuura, and the 3 Ministers representing Afghanistan, Iran, and Turkey, followed by aday-long international seminar on Mawlana’s thought and philosophy, to be held at Headquarters, Room II, on 6 September. The seminar will be composed of three consecutive sessions, in which Afghan, Iranian and Turkish scholars and philosophers, together with other international experts, will discuss the following themes:

  • Humankind in the Thought of Mawlana
  • Ethical and Spiritual Message of Mawlana
  • Universality of Mawlana in the 21st Century

The books, manuscripts and paintings relating to Mawlana and his works will be exhibited between 6 and 14 September 2007 in the Miró Hall at UNESCO. An inauguration ceremony will be held with the participation of high level officials from UNESCO and the 3 countries on 6 September at 6.30 p.m. A cultural evening by Afghan, Iranian and Turkish artists and musicians will follow in Room I at 7.00 p.m.

Within the framework of the 800th birth anniversary of Mawlana Jalal-ud-Din Balkhi-Rumi, a UNESCO medal in his honour will be issued, and a block of stamps on this theme, displaying the UNESCO logo, will also be distributed by post offices in Afghanistan, Iran and Turkey. Throughout the year, international conferences are being held in the three countries.