الیزا سعیدی دانشجو و پژوهشگر باستان شناسی سازنده این اثر زیبای هنریست که قرار است به موزه

سازمان ملل اهدا شود.

این اثر در ابعاد ۲ در ۵/۱ متر طراحی شده و برای ساخت آن ۵ سال زمان صرف شده است

این هنرمند تبریزی انگیزه خود از ساخت این اثر را معرفی ایرانیان به عنوان طلایه داران صلح و دوستی

عنوان کرده است

وی عنوان داشته است در پس زمینه این اثر منشور حقوق بشر کوروش به خط میخی حکاکی

شده است و از تلفیق نمادهای ایرانی با آرم سازمان ملل متحد در وسط اثر استفاده شده است

وی همچنین از وجود ۱۹۱ پر در بالهای نشان فروهر که نشان دهنده ۱۹۱ کشور عضو سازمان ملل است

 و حکاکی پرچم ایران در عصر هخامنشی به شکل عقاب در چهار گوشه این منشور نام برده است

 

برگرفته از تارنگار : http://torkaan.blogfa.com/