در ادامه تکمیل دانشنامه آمار مستند جمعیت شهرهای ایران ، در زیر جدول آمار جمعیت استان های کشور به ترتیب و بر اساس آخرین آمار منتشر شده از سرشماری نفوس و مسکن 1385 توسط سازمان ملی آمار ایران به آدرس www.amar.org.ir  تنظیم گردیده است.

   استان  جمعیت
 1  تهران  13,422,357
 2  خراسان رضوی  5,593,079
 3  اصفهان  4,559,256
 4  فارس  4,336,878
 5  خوزستان  4,274,979
 6  آذربایجان شرقی  3,603,456
 7  مازندران  2,922,432
 8  آذربایجان غربی  2,873,459
 9  کرمان  2,652,413
 10  سیستان و بلوچستان  2,405,742
 11  گیلان  2,404,861
 12  کرمانشاه  1,879,385
 13  لرستان  1,716,527
 14  همدان  1,703,267
 15  گلستان  1,617,087
 16  کردستان  1,440,156
 17  هرمزگان  1,403,674
 18  مرکزی  1,351,257
19   اردیبل  1,228,155
 20  قزوین  1,143,200
21   قم  1,046,737
 22  یزد  990,818
 23  زنجان  964,601
 24  بوشهر  886,267
 25  چهارمحال و بختیاری  857,910
 26  خراسان شمالی  811,572
 27  خراسان جنوبی  636,420
 28  کهکیلویه و بویراحمد  634,299
 29  سمنان  589,742
 30  ایلام  545,787

 

 مجموع کل کشور ( 1385 )

     جمعیت            

 ایران  70,495,782

 

این جدول با ارایه جمعیت شهر به شهر تمامی استان های کشور تکمیل خواهد شد.